Velkommen, Ingrid!

Vi ønsker Ingrid Brustad hjertelig velkommen som ny medarbeider i Anno museum avd. Kongsvinger. Ingrid har et spesielt ansvar for den videre utviklingen av Eidskog museum.

  • ingrid_brustad_B.jpg

Hun begynte på jobb 1. juli og overtar etter Jorunn Engen som ble pensjonist ved årsskiftet. 

Vi takker Jorunn for mangeårig innsats og ønsker Ingrid varmt velkommen i staben, og lykke til i en spennende og viktig jobb. Ingrid kan nås på telefon 62 88 82 90 / 90 83 22 46 eller e-post: ingrid.brustad@annomuseum.no