Dårligst i klassen?

Velkommen til boklansering i skolemuseet på Matrand 22. juli kl. 17.00.

  • Utdanning Hedmark (Foto/Photo)
    1/1
    Framside av Annos publikasjon 'Utdanning Hedmark'

Vi samtaler om utdanning i vårt distrikt før og nå med utgangspunkt i den nye boka "Utdanning Hedmark" som er utgitt av Anno museum. Hedmark fylke skårer lavt på flere nasjonale utdanningsstatistikker. Det er også store regionale forskjeller innad i fylket. Dette vil vi forstå og forklare: Hva skaper slike ulikheter, og hvordan oppstår ulike holdninger til utdanning?

Ved førstekonservator og bokredaktør Bjørn Sverre Hol Haugen og konservator Ingun Aastebøl.

Gratis adgang. Velkommen!