Damvandring

Søndag 25. september (Arr: EMH).

En trivelig søndagstur i kulturlandskapet!

Oppmøte ved Søndre Åkroken ved. Børjåavassdraget. kl 11.00
Ved Helledammen får vi et foredrag av. Halvor Noer med tittelen "Utfordringer i framtidas skogbruk".

Det blir salg av ertersuppe i Ljorkoia. 

Turleder: Geir Hamre.