Før i væla

Et "Den Kulturelle Skolesekken"-arrangement på Almenninga. I 2019 ble det arrangert onsdag 19. juni.

  • Servering med elever
    Førsteklassingene får servering på Almenninga
  • Bakere på Almenninga
    To glade bakstekjerringer på Almenninga