Fra Måsån til Melkevegen

Et Børli-arrangement i Den Kulturelle Skolesekken den 4. juni 2019.