Dra på saga!

Opplevelsesdag på Gaustadsjøsaga, en del av Den Kulturelle Skolesekken som gjennomføres hvert år. I 2019 fant arrangementet sted 12. juni.

  • Gaustadsjøsaga med elever (Foto/Photo)
    1/1
    Elever på besøk på Gaustadsjøsaga