Dra på saga!

Opplevelsesdag på Gaustadsjøsaga, en del av Den Kulturelle Skolesekken 12. juni 2019.