Dra på saga!

Opplevelsesdag på Gaustadsjøsaga, en del av Den Kulturelle Skolesekken som gjennomføres hvert år. I 2019 fant arrangementet sted 12. juni.