Gubben mot strømmen

Et opplegg i Sootkanalen, som en del av Den Kulturelle Skolesekken.

  • Sootkanalen med elever (Foto/Photo)
    1/1
    Elever på marsj langs Sootkanalen