Gubben mot strømmen

Et opplegg i Sootkanalen, som en del av Den Kulturelle Skolesekken.