Historisk sagdag

Konsert og foredrag, Gaustadsjøsaga 15. juni kl. 18.00

Demonstrasjon av dampsag med sponovn. Salg av fleskepannekake i brakka. Foredrag og konsert i utstillingshallen med Trine Senderud Melby kl. 19.00. Temaet for foredraget er den skogfinske innvandringa i Eidskog.

Arr.: EMH