Sagkveld på Gaustasjøsaga

Torsdag 14. juni, tid kommer. EMH arrangerer.

Kom og se den historiske saga i drift! Saga skjærer materialer til museet. Salg av fleskepannekaker i brakka.

  • Gaustadsjøsaga
    Gaustadsjøsaga på Skotterud