Sootkanalen

Husmannsønnen Engebret Soot (1786-1859) ble en av landets fremste kanalbyggere. Han anla Sootkanalen som Norges første og i si tid landets største sluseanlegg for tømmerdrift.

Sootkanalen var i funksjon fra 1849 til 1930. Engebret Soot eide anlegget fram til sin død i 1859. I 1869 kjøpte Saugbrugsforeningen anlegget av arvingene. I 1987 overlot Saugbrugsforeningen sine positive rettigheter til anlegget til Eidskog kommune.

  • Sootkanalen sluse
    1/2
    En av Sootkanalens sluser
  • Kart over Sootkanalen
    2/2
    Kart over Sootkanalen