Hopp til hovedinnhold

Historien om skolemuseet på Matrand

Matrand var det opprinnelige kommunesenteret i Eidskog, der Eidskog kjerke lå. Kjerke og skole hørte naturlig sammen fra gammelt av.

Skolen på Matrand stod opprinnelig på Eidskog prestegard Matrand. Her fungerte bygningen som almuestue for menigheten, et sted de kunne ta inn for å skifte eller ordne seg de som hadde lang veg til kjerka. Her tok også presten inn hver gang han kom fra Vinger for å forrette kjerkelige handlinger i Eidskog. Eidskog annekssogn ble utskilt av Vinger i 1859 med virkning fra 1860. På prestegarden kom det nytt bolighus. I 1879 ble allmuestua fra prestegarden flyttet ned til Hestevollen ved kjerka og fikk til å begynne med tre funksjoner: Grendeskole for Matrand, kjerkestue og kommunehus for den unge kommunen. Kommuneadministrasjonen ble rundt 1900 flyttet til Skotterud. Dette har igjen sammenheng med at Vestmarka ble skilt ut som eget anneks i 1883 da kjerka der ble innviet. Jernbanen fikk et nytt stoppested på Skotterud i 1890. For den vestre delen av bygda ble Skotterud derfor meir sentralt, og kommuneadministrasjonen ble derfor flyttet dit. I 1918 ble det oppført kombinert kjerkestue og småskole mellom Matrand skole og Eidskog kjerke. I 1989, samme året som Norge kunne feire 250-års jubileum for skoleloven av 1739, ble det opprettet ny småskole i aktivitetshuset på Matrand.

 En branntakstforretning av 1880 forteller at bygningen allerede da var panelt og oljemalt inn – og utvendig. Bygningen rommet lærerleilighet og klasserom i første etasje. I andre etasje var det kommuneadministrasjon og kjerkestue. Da disse to funksjonene ble flyttet ut-fikk læreren etterhvert heile første etasje og undervisningen for storskolen foregikk da i andre. Det var ett sløydrom og ett undervisningsrom. Som fast grendeskole, hørte det jord nok til å fø to kuer. Denne jorda er i dag en del av prestegardens jord. Fjøs og låve er revet, i stedet ble det etter krigen bygd et større uthus som skulle dekke behovene til lærer og kjerksetue, grisehus, uthus og skåle til læreren og skåle og uthus til kjerkestua og kjerka.

Gjenstandene i skolemuseet er samlet inn fra de forskjellige grendeskolene i Eidskog. Inventaret i lærerleiligheten er private gaver til EMH.

 I Eidskog har det vært 19 grendeskoler. I dag har kommunen to offentlige og én privat barneskole, samt en ungdomsskole.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2