Almenninga

Naboene forteller at det alltid var gjestfritt på Almenninga, her ble alle tatt imot. Også taterne fikk ta inn her, og det sies at de derfor fredet Almenninga og hadde hemmelige tegn som signaliserte dette.

  • Almenninga (Foto/Photo)
    1/1
    Eidskog bygdetun: Almenninga (Bilde 1 av 1)

Eidskog Museum ønsker at den gamle gjestfriheten skal fortsette på Almenninga, og  at stedet skal være et felles samlingspunkt for alle i bygda.

Navnet Almenninga forteller at garden har vært allmenning for de nærliggende matrikkelgardene Harstad, Rambøl, Kulblik, Rud og Klanderud. Navnet uttales i dagligtale nærmest æ`lminga / æ`lmenninga med tjukk l.  Eidskog bygdetun Almenninga ble offisielt åpnet på kulturminneverndagen 10.september 2000. Eidskog har fått et særpreget og naturlig bygdetun som kommer til å bli et møtested for kommende generasjoner av eidskoginger.