Nytt liv på ny plass

Iversmia har nå flytta fra Skotterud til Almenninga. Dette store prosjektet har pågått gjennom 2020 og fram til høsten 2021.
Nå gleder vi oss til å holde et festlig åpningsarrangement!

 • Eksteriøret på smia før flytting. Foto: Line Helstad/Anno museum (Foto/Photo)
  1/2
  Eksteriøret på smia før flytting. Foto: Line Helstad/Anno museum
 • Smia skinner i sola på sin nye plass ved åa på Almenninga. Foto: Line Helstad/Anno museum (Foto/Photo)
  2/2
  Smia skinner i sola på sin nye plass ved åa på Almenninga. Foto: Line Helstad/Anno museum

Om Iversmia

Bygdesmia til Iver smed ble etablert på Skotterud på slutten av 1800-tallet. Den var i drift fram til slutten av 1970-tallet, og ble overtatt av EMH i 1998. 

Smedyrket var en viktig næringsvei i bygda tidligere, og smier er en bygningstype som forteller om arbeid og arbeidsliv i forgangne tider. Det var en svært vanlig bygningstype som det i dag er få i gjen av. De er derfor viktige i kulturlandskapet og som enkeltminner. 

Se bilder fra de forskjellige fasene i flyttinga her!

 • Det var stor spenning knytta til om essa lot seg flytte i ett stykke. Foto: Line Helstad/Anno museum (Foto/Photo)
  1/26
  Det var stor spenning knytta til om essa lot seg flytte i ett stykke. Foto: Line Helstad/Anno museum (Bilde 1 av 26)
 • Tore Fløitmoen og Odd Martin Nilsson får den aller første steinen i fundamentet på ny tomt på plass. Foto: Line Helstad/Anno museum (Foto/Photo)
  2/26
  Tore Fløitmoen og Odd Martin Nilsson får den aller første steinen i fundamentet på ny tomt på plass. Foto: Line Helstad/Anno museum (Bilde 2 av 26)
 • Odd Martin Nilsson har vært ansvarlig entreprenør for prosjektet, og vi er veldig fornøyd med jobben som er gjort! Foto: Line Helstad/Anno museum (Foto/Photo)
  3/26
  Odd Martin Nilsson har vært ansvarlig entreprenør for prosjektet, og vi er veldig fornøyd med jobben som er gjort! Foto: Line Helstad/Anno museum (Bilde 3 av 26)
 • Tømmerkassa på plass! Foto: Line Helstad/Anno museum (Foto/Photo)
  4/26
  Tømmerkassa på plass! Foto: Line Helstad/Anno museum (Bilde 4 av 26)
 • Interiøret med den gamle essa under nytt innertak. Foto: Line Helstad/Anno museum (Foto/Photo)
  5/26
  Interiøret med den gamle essa under nytt innertak. Foto: Line Helstad/Anno museum (Bilde 5 av 26)
 • Under Kjell Øya sin kyndige håndtering gikk flyttinga av esse og pipe veldig bra. Foto: Line Helstad/Anno museum (Foto/Photo)
  6/26
  Under Kjell Øya sin kyndige håndtering gikk flyttinga av esse og pipe veldig bra. Foto: Line Helstad/Anno museum (Bilde 6 av 26)
 • (Foto/Photo)
  7/26
  (Bilde 7 av 26)
 • Eksteriøret på smia etter flytting. Foto: Line Helstad/Anno museum (Foto/Photo)
  8/26
  Eksteriøret på smia etter flytting. Foto: Line Helstad/Anno museum (Bilde 8 av 26)
 • Eksteriøret på smia etter flytting. Foto: Line Helstad/Anno museum (Foto/Photo)
  9/26
  Eksteriøret på smia etter flytting. Foto: Line Helstad/Anno museum (Bilde 9 av 26)
 • Eksteriøret på smia etter flytting. Foto: Line Helstad/Anno museum (Foto/Photo)
  10/26
  Eksteriøret på smia etter flytting. Foto: Line Helstad/Anno museum (Bilde 10 av 26)
 • Her flyttes de siste gjenstandene ut av smia mens den fortsatt står på Skotterud. Foto: Line Helstad / Anno museum. (Foto/Photo)
  11/26
  Her flyttes de siste gjenstandene ut av smia mens den fortsatt står på Skotterud. Foto: Line Helstad / Anno museum. (Bilde 11 av 26)
 • Sten Hauer i gang med å fjerne vinduene. Foto: Privat. (Foto/Photo)
  12/26
  Sten Hauer i gang med å fjerne vinduene. Foto: Privat. (Bilde 12 av 26)
 • Eksteriøret på smia under demontering på gammel tomt. Foto: Line Helstad/Anno museum (Foto/Photo)
  13/26
  Eksteriøret på smia under demontering på gammel tomt. Foto: Line Helstad/Anno museum (Bilde 13 av 26)
 • Interiøret i Iversmia før de siste gjenstandene er tatt ut. Foto: Line Helstad / Anno museum. (Foto/Photo)
  14/26
  Interiøret i Iversmia før de siste gjenstandene er tatt ut. Foto: Line Helstad / Anno museum. (Bilde 14 av 26)
 • Sten Hauer hjelper oss med vindusrestaureringen som en del av utdanninga han tar ved Fagskolen Innlandet. Her er vinduene tatt ut. Foto: Line Helstad / Anno museum. (Foto/Photo)
  15/26
  Sten Hauer hjelper oss med vindusrestaureringen som en del av utdanninga han tar ved Fagskolen Innlandet. Her er vinduene tatt ut. Foto: Line Helstad / Anno museum. (Bilde 15 av 26)
 • (Foto/Photo)
  16/26
  (Bilde 16 av 26)
 • Detalj av vinduet før restaurering. Foto: Sten Hauer. (Foto/Photo)
  17/26
  Detalj av vinduet før restaurering. Foto: Sten Hauer. (Bilde 17 av 26)
 • Sten Hauer er klar for å gå i gang med restaurering av vinduene! Foto: Privat. (Foto/Photo)
  18/26
  Sten Hauer er klar for å gå i gang med restaurering av vinduene! Foto: Privat. (Bilde 18 av 26)
 • (Foto/Photo)
  19/26
  (Bilde 19 av 26)
 • (Foto/Photo)
  20/26
  (Bilde 20 av 26)
 • Vi titter på smia på Skotterud (Foto/Photo)
  21/26
  Vi titter på smia på Skotterud (Bilde 21 av 26)
 • (Foto/Photo)
  22/26
  (Bilde 22 av 26)
 • (Foto/Photo)
  23/26
  (Bilde 23 av 26)
 • (Foto/Photo)
  24/26
  (Bilde 24 av 26)
 • Her klargjøres den nye tomta på Almenninga. Foto: Line Helstad / Anno museum. (Foto/Photo)
  25/26
  Her klargjøres den nye tomta på Almenninga. Foto: Line Helstad / Anno museum. (Bilde 25 av 26)
 • Ny, men midlertidig, anleggsveg må på plass før bygningen kan flyttes til den nye tomta. Foto: Line Helstad / Anno museum. (Foto/Photo)
  26/26
  Ny, men midlertidig, anleggsveg må på plass før bygningen kan flyttes til den nye tomta. Foto: Line Helstad / Anno museum. (Bilde 26 av 26)

En stor takk!

Flyttinga av smia har vært mulig å gjennomføre takket være støtte fra Stiftelsen UNI og bygningsvernmidler fra Anno museum som har finansiert største delen av prosjektet.

Entreprenør for flytting av bygget har vært Odd Martin Nilsson. Kjell Øya har bistått i flytting av pipe og esse, og Tore Fløitmoen har utført gravearbeidene. Sten Hauer har restaurert vinduer og dør. En stor takk for flott utført jobb!


Hvorfor flytte smia?

Å flytte en bygning er et inngrep som må vurderes nøye utfra kulturvernhensyn. Grunnen til at vi ønsker å flytte smia, er at den nå står tett på privat bebyggelse og RV 2 som gjør det vanskelig å bruke smia i formidling til publikum. Ved å flytte den til Almenninga, vil den bli tatt vare på, samtidig som den vil bli brukt. Almenninga er en møteplass for lokalbefolkningen på Eidskogen, og smia vil bli et positivt innslag på bygdetunet. Flytting er også foreslått i Eidskog kommunes "Kommunedelplan: Kulturminner".

Ved flytting av smia vil vi kunne sette fokus på et yrke og en kunnskap som er i ferd med å forsvinne. Dette vil være med på å styrke museets formidlingstilbud til barn og unge, samtidig som vi tror at vern om kulturarven er med på å bygge opp under lokal tilhørighet og forankring.