Iversmia

Vi planlegger å flytte Iversmia fra Skotterud til Almenninga i løpet av 2020. Her kan du følge prosjektet!

Om Iversmia

Bygdesmia til Iver smed ble etablert på Skotterud på slutten av 1800-tallet. Den var i drift fram til slutten av 1970-tallet, og ble overtatt av EMH i 1998. 

Smedyrket var en viktig næringsvei i bygda tidligere, og smier er en bygningstype som forteller om arbeid og arbeidsliv i forgangne tider. Det var en svært vanlig bygningstype som det i dag er få i gjen av. De er derfor viktige i kulturlandskapet og som enkeltminner. 

  •  (Foto/Photo)
  •  (Foto/Photo)
  •  (Foto/Photo)
  •  (Foto/Photo)

Hvorfor flytte smia?

Å flytte en bygning er et inngrep som må vurderes nøye utfra kulturvernhensyn. Grunnen til at vi ønsker å flytte smia, er at den nå står tett på privat bebyggelse og RV 2 som gjør det vanskelig å bruke smia i formidling til publikum. Ved å flytte den til Almenninga, vil den bli tatt vare på, samtidig som den vil bli brukt. Almenninga er en møteplass for lokalbefolkningen på Eidskogen, og smia vil bli et positivt innslag på bygdetunet. Flytting er også foreslått i Eidskog kommunes "Kommunedelplan: Kulturminner".

Ved flytting av smia vil vi kunne sette fokus på et yrke og en kunnskap som er i ferd med å forsvinne. Dette vil være med på å styrke museets formidlingstilbud til barn og unge, samtidig som vi tror at vern om kulturarven er med på å bygge opp under lokal tilhørighet og forankring.