Hopp til hovedinnhold

Nytt liv på ny plass

Iversmia har nå flytta fra Skotterud til Almenninga. Dette store prosjektet har pågått gjennom 2020 og fram til høsten 2021.

 • Iversmia før flytting til Almenninga. Gammelt smiehus med vinduer.
  1/2
  Iversmia før flytting til Almenninga
 • Iversmia. Dokumentasjonsfoto av Iversmia på Almenninga. Foto av ene kortsiden og framsiden.
  2/2
  Eksteriøret på smia etter flytting. Foto: Line Helstad/Anno museum Line Helstad

Om Iversmia

Bygdesmia til Iver smed ble etablert på Skotterud på slutten av 1800-tallet. Den var i drift fram til slutten av 1970-tallet, og ble overtatt av EMH i 1998. 

Smedyrket var en viktig næringsvei i bygda tidligere, og smier er en bygningstype som forteller om arbeid og arbeidsliv i forgangne tider. Det var en svært vanlig bygningstype som det i dag er få i gjen av. De er derfor viktige i kulturlandskapet og som enkeltminner. 

Se bilder fra de forskjellige fasene i flyttinga her!

 • Esse på plass på ny tomt. Fint sommervær. Odd Martin Nilsson står til venstre i bildet med øreklokker på. Fint sommervær.
  1/26
  Det var stor spenning knytta til om essa lot seg flytte i ett stykke. Foto: Line Helstad/Anno museum Line Helstad
 • Her blir første stein lagt på ny tomt ved hjelp av gravemaskin
  2/26
  Tore Fløitmoen og Odd Martin Nilsson får den aller første steinen i fundamentet på ny tomt på plass. Foto: Line Helstad/Anno museum
 • Mann oppå et stillas ved siden av Iversmia. Han viser tommelen opp.
  3/26
  Odd Martin Nilsson har vært ansvarlig entreprenør for prosjektet, og vi er veldig fornøyd med jobben som er gjort! Foto: Line Helstad/Anno museum
 • Iversmia under oppføring på ny tomt. På fotografiet ser man tømmerkassa, uten vinduer og dør, og essa inne i tømmerkassa. Over essa er det en presenning.
  4/26
  Tømmerkassa på plass! Foto: Line Helstad/Anno museum Line Helstad
 • Iversmia. Interiørbilde med esse i midten. Under oppføring av Iversmia.
  5/26
  Interiøret med den gamle essa under nytt innertak. Foto: Line Helstad/Anno museum Eidskog Museum
 • Pipe blir fraktet på lasteplan
  6/26
  Under Kjell Øya sin kyndige håndtering gikk flyttinga av esse og pipe veldig bra. Foto: Line Helstad/Anno museum
 • Iversmia før flytting til Almenninga. Gammelt smiehus med vinduer.
  7/26
  Iversmia før flytting til Almenninga
 • Iversmia. Dokumentasjonsfoto av Iversmia på Almenninga. Foto av kortsiden.
  8/26
  Eksteriøret på smia etter flytting. Foto: Line Helstad/Anno museum Line Helstad
 • Iversmia. Dokumentasjonsfoto av Iversmia på Almenninga. Foto av ene kortsiden og framsiden.
  9/26
  Eksteriøret på smia etter flytting. Foto: Line Helstad/Anno museum Line Helstad
 • Sola hviler på Iversmia, der den står på sin nye plass på Almenninga.
  10/26
  Eksteriøret på smia etter flytting. Foto: Line Helstad/Anno museum Eidskog museum
 • Flytting av gjenstander fra Smia
  11/26
  Her flyttes de siste gjenstandene ut av smia mens den fortsatt står på Skotterud. Foto: Line Helstad / Anno museum.
 • Mann inni Smia
  12/26
  Sten Hauer i gang med å fjerne vinduene. Foto: Privat.
 • Et fotografi av Iversmia under flytting. På bildet er ser man tømmerkassen og pipa. Taket er flyttet. Rundt tømmerkassen er det satt opp stillas, Fint sommervær.
  13/26
  Eksteriøret på smia under demontering på gammel tomt. Foto: Line Helstad/Anno museum Eidskog museum
 • Interiørbilde av Smia
  14/26
  Interiøret i Iversmia før de siste gjenstandene er tatt ut. Foto: Line Helstad / Anno museum.
 • Oversiktsbilde av Smia
  15/26
  Sten Hauer hjelper oss med vindusrestaureringen som en del av utdanninga han tar ved Fagskolen Innlandet. Her er vinduene tatt ut. Foto: Line Helstad / Anno museum.
 • Nærbilde av en dør på Smia
  16/26
  Nærbilde av en dør på Smia
 • Nærbilde av et vindu på Smia
  17/26
  Detalj av vinduet før restaurering. Foto: Sten Hauer.
 • Person med vinduer til Smia
  18/26
  Sten Hauer er klar for å gå i gang med restaurering av vinduene! Foto: Privat.
 • Oversiktsbilde av Smia
  19/26
  Oversiktsbilde av Smia
 • En rød lastebil på veg opp tunet. Lastebilen frakter essa.
  20/26
  Lastebil frakter essa. Line Helstad
 • Oversiktsbilde av Smia
  21/26
  Vi titter på smia på Skotterud
 • oversiktsbilde av en vegg på Smia
  22/26
 • Nærbilde av vindu på Smia
  23/26
  Nærbilde av vindu på Smia
 • Nærbilde av en vegg på Smia
  24/26
  Nærbilde av en vegg på Smia
 • Bygging av ny tomt på Smia
  25/26
  Her klargjøres den nye tomta på Almenninga. Foto: Line Helstad / Anno museum.
 • Graving av annlegsveg ved Smia
  26/26
  Ny, men midlertidig, anleggsveg må på plass før bygningen kan flyttes til den nye tomta. Foto: Line Helstad / Anno museum.

En stor takk!

Flyttinga av smia har vært mulig å gjennomføre takket være støtte fra Stiftelsen UNI og bygningsvernmidler fra Anno museum som har finansiert største delen av prosjektet.

Entreprenør for flytting av bygget har vært Odd Martin Nilsson. Kjell Øya har bistått i flytting av pipe og esse, og Tore Fløitmoen har utført gravearbeidene. Sten Hauer har restaurert vinduer og dør. En stor takk for flott utført jobb!


Hvorfor flytte smia?

Å flytte en bygning er et inngrep som må vurderes nøye utfra kulturvernhensyn. Grunnen til at vi ønsker å flytte smia, er at den nå står tett på privat bebyggelse og RV 2 som gjør det vanskelig å bruke smia i formidling til publikum. Ved å flytte den til Almenninga, vil den bli tatt vare på, samtidig som den vil bli brukt. Almenninga er en møteplass for lokalbefolkningen på Eidskogen, og smia vil bli et positivt innslag på bygdetunet. Flytting er også foreslått i Eidskog kommunes "Kommunedelplan: Kulturminner".

Ved flytting av smia vil vi kunne sette fokus på et yrke og en kunnskap som er i ferd med å forsvinne. Dette vil være med på å styrke museets formidlingstilbud til barn og unge, samtidig som vi tror at vern om kulturarven er med på å bygge opp under lokal tilhørighet og forankring.

Bilder fra åpningen i 2023

 • 1/7
  Kamilla Thue klipper snor og smia «in action» juni 2023.
 • 2/7
 • 3/7
 • 4/7
 • 5/7
 • 6/7
 • 7/7
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2