Hopp til hovedinnhold

Historien bak Eidskog museum

Vi er et økomuseum med anlegg spredt over heile Eidskog. Anleggene gjenspeiler nærings- og samfunnsliv i Eidskog gjennom mange hundre år.

Eidskog Historielag ble stiftet 25.mars 1977. I 1980 tok laget navnet Eidskog Museums – og Historielag (EMH), samtidig som Eidskog museum(EM) ble godkjent som halvoffentlig museum.

Eidskog museum har kontor og utstillingslokaler i Skolemuseet på Matrand – midt i det kulturhistorisk interessante miljøet med kjerka, bautaen, skyttergravene og stasjonsbygningene. Dette var det opprinnelige sentrum i Eidskog.

Eidskog museums- og historielag eier økomuseet Eidskog museum. Et økomuseum vil si at en tar vare på hus/miljøer i sitt opprinnelige miljø. Fra 1. januar 2006 ble Eidskog Museum administrativt og driftsmessig en del av Stiftelsen Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal (sammen med Kvinnemuseet, Kongsvinger Museum og Odalstunet). 

Fra 1. januar 2010 ble stiftelsen en del av det nye driftsselskapet Hedmark fylkesmuseum AS. Dette navnet er nå endret til «Anno museum».

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2